Een vrachtwagen vol zwerfstenen

De tweede Norrlandgraniet was kleiner en tijdens de opname nog erg vuil. Slechts op een paar plaatsen zijn de kenmerken van de graniet goed te herkennen.

Rapakivi’s zijn veel voorkomende zwerfstenen, vooral in het Hondsruggebied in Oost-Drenthe. Het probleem voor zwerfsteenliefhebbers is, dat je een rapakivizwerfsteen eerst moet zien om te weten met welk type je te maken hebt. Er is geen gesteentefamilie bekend waarvan de onderlinge leden zo van elkaar afwijken als juist bij rapakivi’s. Hoe talrijk ze ook mogen …

Lees meer »